Administratief medewerker Burgerzaken
 • Bestuur: Gemeente Tessenderlo
 • Contract: Bepaalde duur
Bedrijfsinfo

Dienst Burgerzaken kunnen we opsplitsen in Bevolkingsdienst en Burgerlijke Stand. De administratief medewerker werkt onder leiding van het diensthoofd Burgerzaken.

Functie

Samen met de andere medewerkers is men op deze dienst verantwoordelijk voor:

• Registratie en administratief verwerken van bevolkingsgegevens:
- loketadministratie;
- afhandelen van de wijzigingen in het bevolkingsregister;
- afhandelen van de procedure voor elektronische identiteitskaarten, kids- ID, reispassen rijbewijzen;
- bijwerken informatie rijksregister: huwelijken, echtscheidingen, overlijden, geboorten, adreswijzigingen.

• Registratie en administratief verwerken van gegevens van de burgerlijke stand:
- Opmaken van akten: geboorten, huwelijken, echtscheidingen en overlijdens;
- Administratieve verwerking van gegevens i.v.m. begraafplaatsen, vergunningen…

• Vreemdelingenwetgeving:
- Bijwerken vreemdelingenregister, wachtregister;
- Afhandelen dossiers vreemdelingen: nieuwe inschrijvingen, aankomstverklaringen, arbeidskaarten en elektronische vreemdelingenkaarten;
- Vluchtelingen en asielbeleid.

• Verkiezingen:
- Organisatie van de verkiezingen: administratieve taken kiezerslijsten oproepingskaarten;
- Opmaken lijst der gezworenen;
- Bijhouden kiesregister.

• Baliewerk en administratie:
- Afleveren van attesten;
- Afleveren uittreksels uit registers;
- Afleveren aktes;
- Afleveren identiteitskaarten, Kids-ID, reispassen en rijbewijzen;
- Opmaken en selecteren van lijsten: kiezerslijsten, mutatielijsten, geboortelijsten.

Profiel

Uw taken op de dienst Burgerzaken zijn veelzijdig en omvangrijk maar zeer belangrijk en essentieel zijn volgende vaardigheden:

 • nauwkeurig
 • taalvaardig
 • correcte dienstverlening
 • klantvriendelijk en behulpzaam
 • luisterbereid
 • leergierig
 • beschikken over een beoordelingsvermogen om problemen zelfstandig te kunnen oplossen
 • communicatieve vaardigheden
 • discreet
 • strikte naleving van de wet op de privacy
 • graag werken met mensen
Aanbod
 • Maaltijdcheques (€ 7 per gewerkte dag);
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding;
 • Werken binnen een enthousiast team.
Bijkomende informatie

Betreft een tewerkstelling ter vervanging van een langdurige ziekte, voorlopig tot en met 31 maart 2019.

U kan solliciteren tot en met 13 januari 2019.