Halftijds kinesitherapeut(e)
 • Bestuur: OCMW Tessenderlo
 • Contract: bepaalde duur
 • Ploegenstelsel: 19/38 uren
 • Solliciteer tot en met: 09/09/2019
Functie

Taken

t.a.v. Bewoners

 • het opstellen van een geriatrisch bilan met als doelstelling de hulpbehoevendheid en de te kiezen oplossingen hiertoe vast te leggen.
 • verhogen van de mobiliteit van de bejaarden door curatieve zorgverstrekking.
 • preventief verzorgen van bejaarden d.m.v.  ademhalingstherapie, drukletselpreventie, houdingscomfort, vermijden van contracturen.
 • bewegingsactiviteiten toepassen om de functionaliteit, de geestelijke en psychomotorische moeilijkheden van de bejaarden te behouden en /of te verbeteren.

 t.a.v. medewerkers (collega's eigen dienst)

 • Opstellen van dag- en weekschema's m.b.t. behandelingen en activiteiten.
 • Actief participeren aan het multi -disciplinair overleg.
 • Doorgeven van nuttige kennis en informatie aan collega's en andere hulpverleners m.b.t. de kinésitherapeutische behandeling.
 • Advies en vorming geven aan het verpleegkundig en verzorgend personeel m.b.t.  o.a.  hef- en tiltechnieken.
 • In nauwe samenwerking met de ergotherapeut(e) de bewegingsactiviteiten inlassen

 t.a.v. medewerkers andere diensten

 • Voeren van besprekingen met de verschillende artsen van de residenten m.b.t. het richten, aanpassen en evalueren van behandelingen.

 t.a.v. leidinggevende personen

 • Het verstrekken van nuttige informatie omtrent de problemen die zich kunnen voordoen bij de behandeling van de residenten.

 

Algemene competenties

 • Communicatief zijn
 • Flexibel zijn
 • Integer zijn
 • Klantgericht zijn
 • Nauwgezet zijn
 • Organisatiegericht zijn
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken
 • Voortdurend verbeteren

 

Profiel

 • Beschikken over effectieve en actuele kinesitherapeutische technieken en behandelingswijzen, in het bijzonder t.a.v.  bejaarden
 • Inzicht in psycho -somatische problemen van bejaarden
 • Beschikken over de nodige communicatieve vaardigheden , in het  bijzonder om bejaarden te activeren en te motiveren.
 • Organisatorische vaardigheden hebben om het eigen werk te plannen en af te werken.
 • Tact, discretie en respect bij behandeling van de bejaarden.
 • Beschikken over een psychisch aanpassingsvermogen bij behandeling van demente bejaarden
Profiel
 • Bachelor of diploma A1 of licentiaat in de motorische revalidatie en kinesitherapie 
 • Voldoen aan de nationaliteitsvereiste zoals bepaald in artikels 5 en 6 van RPR Tessenderlo
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Onmiddellijk beschikbaar zijn
Aanbod
 • Maaltijdcheques (€ 7 per voltijds gewerkte dag);
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding;
 • Werken binnen een enthousiast team.
Bijkomende informatie

Betreft voorlopig een vervanging tot en met 9 september 2019.